קבוצות אימון למתבגרים: כלי יעיל להתמודדות עם המעבר והלימודים בתיכון

בקבוצת האימון מגלים מתבגרים את חוזקותיהם

המעבר מחטיבת הביניים לביה"ס התיכון מתרחש בשיאו של גיל ההתבגרות. הוא טומן בחובו מספר מרכיבים שיוצרים מחד הזדמנות להתמודדות וצמיחה ומאידך, מצבים שעלולים ליצור לחץ וקושי עבור המתבגר.
לכל מעבר יש פוטנציאל להיות  בעת ובעונה אחת מצמיח מסקרן ומחדש,יוצר הזדמנות ותקווה לשינוי חיובי אך במקביל הוא יכול להפוך למצב מאיים הדורש התנתקות מה"ידוע" ועל כן מחייב כושר הסתגלות ויכולת התמודדות יעילה עם המציאות החדשה.

המתבגר עסוק בשלב זה בבניית זהותו האישית. לזהות זו מרכיבים שונים כגון זהות חברתית, זהות לימודית, זהות מוסרית ,זהות מינית  ועוד. בבניית הזהות  המתבגר מתמודד עם קונפליקטים של תלות- עצמאות, עם הצורך בהפרדות מהוריו וכן עם הצורך להתקבל ולהשתייך לקבוצת השווים.
ביה"ס התיכון מתייחס אל התלמיד קודם כל על פי יכולתו האקדמית והישגיו הלימודיים. תפיסה זו, ששותפים לה גם ההורים, מעוררת ציפיות ולחצים על המתבגר, אשר עסוק בראש ובראשונה בהתמקמות החברתית . על המתבגר להכיר את המסגרת החדשה ולהבין את "כללי המשחק" הנהוגים בה.

אחת הדרכים לעזור למתבגר בתהליך היקלטותו לביה"ס התיכון, תוך שימת דגש על המשימה ההתפתחותית המרכזית הניצבת  בפניו, הנה בניית "קבוצת אימון" .קבוצה זו – שחבריה מהווים את קבוצת השווים, מאפשרת למשתתפים בה להתבונן בדומים להם ובדרכי ההתמודדות השונות למצבים המשותפים. בעזרתה המתבגר יבחין בדפוסים האוטומטיים המחבלים בהסתגלותו למסגרת ביה"ס החדש, וילמד לבחור בין חלופות שונות ואפקטיביות למצבים המשתנים.

השילוב בין תהליך קבוצתי מובנה ומוכוון משימות, יחד עם פגישות אימון אישיות התומכות בו, יוצר במה פתוחה לשיחה גלויה על בעיות גיל ההתבגרות, תוך נירמול תחושותיהם וקשייהם במעבר.
העבודה בקבוצת האימון מאפשרת העלאת המודעות העצמית, קבלה עצמית, העלאת הדימוי העצמי החברתי והלימודי, פיתוח כישורים חברתיים ומיומנויות תקשורת וכן מקנה כלים להתארגנות ללמידה.

התהליך  בקבוצת אימון מאפשר שיפור יכולת הניהול והשליטה העצמית של המשתתף ומעניק לו התנסות  שמעצימה את יכולותיו בקביעת מטרות ריאליות וכן תכנון נבון של דרכי השגתן.

לסיכום: השתתפות בקבוצת אימון למתבגרים במעבר לתיכון מאפשרת מילוי צרכים בסיסיים אשר מתערערים בשל המעבר שחל בעיצומו של גיל ההתבגרות. הכוונה לצרכי בטחון, שייכות, וערך עצמי, אשר סיפוקם הנו תנאי להתמודדות יעילה עם הדרישות השונות הניצבות בפניו בתקופה מכרעת זאת.
בקבוצת האימון מגלים מתבגרים את חוזקותיהם ומנצלים אותן באופן מיטבי בהזדמנויות החברתיות והלימודיות שהתיכון פותח עבורם.