אודותינו

פורטל המאמנים הישראלי Coach Israel פועל משנת 2005 ומטרתו לתת מידע אודות תחום האימון. עם התפתחות תחום האימון, פתיחתם של מרכזי הכשרת מאמנים ברחבי הארץ והתמחויות מקצועיות בתחום, נשמח לספק לך, ללא תשלום, מידע בהתאם לצרכיך.המידע כולל גישות אימוניות שונות

הקדמה

לאור העובדה שאימון Coaching על כל גווניו איננו מוגדר ע″י ממשלת ישראל או בעולם כמקצוע המצריך הסמכה ממשלתית, המבוססת על מבחנים דוגמת מבחני הסמכה ללשכת רואי החשבון, עריכת דין, ייעוץ מס ומקצועות נוספים, ולאור חוסר הבהירות הקשורים לתחום וכללי ה″עשה ואל תעשה″  בתחום האימון,  מצאנו לנכון לקחת אחריות אישית ומקצועית על אופי העבודה של המאמנים והתקשרות המאמנים עם לקוחותיהם.

הקוד האתי והמקצועי שלהלן מבוסס על הקוד האתי של עמותת המאמנים ה- ICF ועמותות נוספות הפועלות בארץ ובעולם בתחום זה.

אין לראות בקוד אתי ומקצועי זה תחליף או הצעה להסדר חוק המאמנים.

אין קוד אתי ומקצועי זה בא להחליף ו/או להשלים קוד אתי אחר העוסק בתחום האימון.

כללי

 

מהות האימון:

 1. אימון היינו תהליך העצמה ולמידה אליו חוברים יחד המאמנים והמתאמנים.
 2. מטרת האימון נקבעת ע″י המתאמנים בלבד.
 3. המתאמנים מבקשים לחולל שינוי באחד ו/או יותר מתחומי חייהם. שינוי, אשר יביא לבהירות בחייהם ולפיתוחם האישי.
 4. משך תהליך האימון נקבע ע″י המתאמנים בלבד.
 5. המתאמנים הם המומחים לחייהם ולהם הפתרונות.
 6. מטרת תהליך האימון היינה לחדד את ראיית העובדות כפי שחווים אותם המתאמנים, ולבחון האפשרויות לשינוי. 

אחריות המתאמנים

 1. להקשיב לצרכי המתאמנים, ללא ביקורת וללא שיפוטיות.
 2. לקבל את מטרות האימון כפי שהציבו והגדירו אותם המתאמנים.
 3. לבחון, באמצעות שאלות וטכניקות אימון נוספות את ממשות מטרות המתאמנים ביחס לחייהם בהווה תוך ראיית מכלול תחומי החיים של המתאמנים.
 4. לבחון, יחד עם המתאמנים את האפשרויות השונות לקידום ויישום המטרות והיעדים כפי שמציעים אותם המתאמנים.
 5. לעודד יצירתיות וחדשנות.
 6. לוודא במהלך תהליך האימון, את התקדמותם של המתאמנים, כפי שבחרו לקחת על עצמם במשימות האימון.
 7. ליידע את המתאמנים שעליהם לקחת אחריות על פעולותיהם והחלטותיהם במהלך תהליך האימון ועם סיומו.
 8. אין המאמנים לוקחים אחריות על תוצאות האימון.
 9. ביצוע הרעיונות והמחשבות העולים במהלך תהליך האימון הם באחריות המתאמנים בלבד.
 10. המתאמנים הם הקובעים את קצב התקדמותם ביחס למטרות וליעדים שהציבו במסגרת האימון.
 11. לאמן ביושרה ולשקף למתאמנים את המציאות כפי שבאה לידי ביטוי מדבריהם של המתאמנים, ללא נקיטת עמדה.
 12. שמירת סודיות מוחלטת ביחס לתהליך האימון, מטרות האימון ופרטיים מזהים כלשהם על המתאמנים בפני אחרים.
 13. חיסיון מקצועי – הנחיות לפי חוקי מדינת ישראל.
 14. להפסיק את האימון, במידה ולא ניכרת התקדמות בתהליך האימון ביחס למטרות האימון.
 15. מסירת פרטיו האישיים של המאמן כולל מספר ת.ז. כתובת ופרטי התקשרות למתאמן.
 16. ליידע את המתאמנים על הרקע המקצועי ו/או אחר של המאמן.
 17. הימנעות ממגע פיזי ו/או מיני כלשהוא עם המתאמנים.
 18. עריכת הסכם התקשרות בין המאמן לבין המתאמנים.
 19. תיאום ציפיות וקביעת גבולות התקשרות ברורים בין המאמן לבין המתאמנים.
 20. איסור חילופי טובין תמורת תהליך אימון.
 21. איסור על ניצול מידע באופן פרטי כך שיקדם את המאמן.
 22. במידה ומתקיים תהליך אימון בו לא נכרת התקדמות במהלך מספר מפגשים, יש לידע ולעיתים להפנות, את המתאמן לחלופות אימון הכוללות בין היתר, מטפלים ואנשי מקצוע אחרים.
 23. במקרה בו קיימת כוונת פעולה העלולה לסכן את המתאמנים או אחרים, יפנה המאמן לרשויות המתאימות.
 24. הימנעות מניגודי אינטרסים אישיים ו/או כלכליים ו/או חברתיים ו/או אחר  בין המאמן לבין המתאמנים.
 25.  אימון איננו טיפול ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא ואינו בא להחליף טיפול ו/או ייעוץ.

הגדרת המתאמנים

 1. בוגרים מעל גיל 18 העומדים ברשות עצמם.
 2. בוגרים מעל גיל 18 הנסמכים על שרותי אפוטרופסות ואשר קיבלו אישור בכתב מהאפוטרופוס להשתתף בתהליך אימון.
 3. קטין מתחת לגיל 18 אשר הוריו/אפוטרופוס אישר בכתב הסכמתו לתהליך האימון.

הגדרת המאמנים

 1. בוגרים, מעל גיל 21 אשר למדו את יסודות ועקרונות מהות האימון באחת ממסגרות ההכשרה בתחום זה מהארץ ו/או מהעולם.
 2. עברו וחוו תהליך של אימון אישי כמתמאמנים ע″י מאמן/ת בתשלום.
 3. ממשיכים ללמוד ולהתמקצע לפחות 30 שעות בשנה בהשתתפות פעילה בסדנאות, קורסים ותחומי למידה המשתלבים עם עקרונות מהות האימון.
 4. מקבלים  20 שעות הדרכה אישית supervision הדרכה מקצועית ממאמנים בעלי ניסיון מקצועי בתחום האימון של 3 שנים או יותר.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן